28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ VE TÜRKİYE'DE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

YAŞAR ASILTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ

Özet

1960 yılından itibaren Türkiye’de ordu doğrudan veya dolaylı biçimlerde siyasete müdahalede bulunmuş ve demokratik sistem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sayısız kez kesintiye uğratılmıştır. Bu açıdan, ordu her zaman siyasete müdahil olmuş ve sivil yetkililer siyasal iktidarı ordu ile paylaşmak zorunda kalmışlardır. Elinizdeki çalışma, 28 Şubat post-modern darbesinin Türkiye’de asker-sivil ilişkilerine yönelik etkisini ele almak niyetindedir. Bu doğrultuda çalışma, ilk olarak, 28 Şubat sürecini hazırlayan tarihsel arka planı inceleyecektir. Ardından, darbenin nedenlerini ve gelişimini analiz edecektir. Son olarak makale, askeri müdahalenin Türkiye’de asker-sivil ilişkilerine yönelik etkisini değerlendirecektir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ASILTÜRK, Y., & Yılmaz, A. G. (2022). 28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ VE TÜRKİYE’DE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ. Working Paper Series Dergisi, 3(1), 18-24. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/146