Yayınlanmış: 2022-03-14

ENTREPRENEURS’ CROWDFUNDING FAILURE EXPERIENCES

Mehtap Bayraktar- Nurgül Keleş Tayşir

1-17

28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ VE TÜRKİYE'DE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ

YAŞAR ASILTÜRK- Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ

18-24

TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK REJİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN İNCELENMESİ

Buse Nur Yılmaz- Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel

25-42