TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK REJİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN İNCELENMESİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Buse Nur Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel

Özet

Gümrük rejimi, Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş-çıkışının kanunla belirlenen usul ve esaslar ile gerçekleştirilmesidir. Çalışmamızda Türkiye için büyük önem taşıyan dış ticaret sistemi kapsamında yer alan gümrük rejimleri ve ilgili rejimlerin uygulamadaki sorunları araştırılmıştır. Gümrük rejimleri, ekonomik etkili ve ekonomik etkili olmayan gümrük rejimleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ekonomik etkili gümrük rejimleri; Gümrük Antrepo, Dâhilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme; Ekonomik etkili olmayan gümrük rejimleri ise Serbest Dolaşıma Giriş, Transit ve İhracat rejimidir. Araştırmamızda gümrük rejimleri irdelenmiş ve gümrük rejimlerinin uygulanmasında ve işleyişinde karşılaşılan problemler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri dış ticaret sektöründeki kişi ve kurumlarla yapılan anket çalışması ile belirlenmiştir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmaz, B. N., & Adıgüzel, M. (2022). TÜRKİYE’NİN GÜMRÜK REJİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARIN İNCELENMESİ. Working Paper Series Dergisi, 3(1), 25-42. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/149