HOW TO SUCCESSFULLY BUILD AND MANAGE A SUSTAINABLE ONLINE BRANDING?

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Xhevat Beqiri
Evrim İldem Develi

Özet

Online markalaşma, şirketlerin bir markayı internette ve pazarda konumlandırmak için kullandıkları bir yönetim şeklidir. Çoğu online tabanlı iş girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı bu yöntem bir fırsat olmakla birlikte zor olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma, başarılı online markalaşma için bir yol haritası geliştirmeyi amaçlamaktadır. Başarı tesadüf değildir, bu nedenle, çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan Rabbit Air'in işin temelinde olan personeliyle görüşülerek derinlemesine mülakat yapılmıştır. Bulgular, başarılı bir online işletme oluşturmanın, mükemmel müşteri hizmetleri ve sürdürülebilir müşteri deneyimi ile desteklenmesi gereken güçlü bir marka kimliği geliştirmesi gerektirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak, bir markanın müşteri yaşamını etkilemesi ve müşteri deneyimi akışını bozabilecek gereksiz engelleri ortadan kaldırması gerekir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Beqiri, X., & Develi, E. İldem. (2022). HOW TO SUCCESSFULLY BUILD AND MANAGE A SUSTAINABLE ONLINE BRANDING?. Working Paper Series Dergisi, 3(3), 1-19. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/176