SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

V.Dilara Özeren
Evrim İldem Develi

Özet

Bu çalışma United Colors of Benetton şirketinin, küresel pazarlama açısından sürdürülebilirlik faaliyetlerini incelemeyi hedeflemektedir. Birinci bölüm literatür kapsamında, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir pazarlama ve küresel pazarlama tanımlarını barındırır. İkinci bölüm yedi adet görüşme sorusunun yanıtlarına istinaden bulguları içermektedir. Üçüncü bölüm ise sonuç kısmını barındırır. Araştırmada nitel bir yöntem olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. İlgili görüşme Benetton Grup Türkiye ve Orta Doğu Müdürü İdris Onay ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çıktıları olarak sürdürülebilirliğin işletme içerisinde yalnızca bir alanda var olması değil, bütün departmanlarda (satış, dağıtım, tedarik, lojistik, mağazacılık vb. alanlarda da) faaliyet göstermesi gerektiği anlaşılmıştır. Sürdürülebilirliğin pazarlama açısından anlaşılabilmesi için sürdürülebilir girdilerle oluşan çıktılar elde etmenin kilit bir rol oynadığı anlaşılmıştır. Sürdürülebilirliğin işletmenin bütün departmanlarda yer alması, müşteri sadakatini ve lider marka oluşumunu desteklemektedir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özeren, V., & Develi, E. İldem. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ . Working Paper Series Dergisi, 3(4), 130-139. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/228