Ekonomideki Dijital Dönüşüm ve İstihdam Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Doç. Dr. Okşan Artar
Candan Yeşiltaş

Özet

Geçmişten günümüze sürekli ilerleme kaydeden teknoloji, ekonomi üzerinde bir dijital dönüşüm sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 18.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan birinci sanayi devrimi ile başlayan dönüşüm süreci, başlangıcı 2011 yılı olarak kabul edilen ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi ile birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Bu çalışma ile, geçmiş yıllarda teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde meydana getirdiği etkilere değinilerek, Endüstri 4.0 sürecinin beraberinde getirdiği teknolojik yeniliklerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde ortaya çıkaracağı muhtemel etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Literatür incelemesinde, teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasası ve istihdam üzerinde yaratacağı etkiler ile ilgili bir fikir birliği olmadığı görülmektedir. Karamsar görüşe sahip araştırmacılar, teknolojik gelişmelerin kısa vadede teknolojik işsizliğe yol açarak istihdamı daraltan bir etki yaratacağını savunurken, iyimser görüşteki araştırmacılar ise teknolojik gelişmelerin uzun vadede yeni iş alanları ile işsizliği telafi etme ve istihdamı arttırma şeklinde bir etki yaratacağını savunmaktadır.


 

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Artar, D. D. O., & Yeşiltaş, C. (2021). Ekonomideki Dijital Dönüşüm ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 43-52. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/36 (Original work published 15 Mart 2021)