Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Doç. Dr. Okşan Artar
Uğur İlhan Türkay

Özet

Havacılık, dünyada hızla gelişen ve büyüyen bir endüstridir. Ülkelerin sosyo-ekonomik refahının arttırmasında önemli bir rol oynamaktadır. Havacılık sektörünü yakından takip eden ülkeler, kendi havacılık endüstrilerinin gelişimi için yatırım yapmaktadır. Havacılık endüstri firmaları gelirlerini çoğaltmak, gelişmek ve inovasyonu sağlamak için dijital dönüşüm teknolojilerini kullanırlar. Dijitalleşme sürecinde yeni teknolojileri uygulayarak yeni çağa ayak uydurmaktadırlar. Bu kapsam çerçevesinde dijital dönüşüm süreci havacılık sektöründeki gelirlerin artışı ve operasyonlarının geliştirilmesi ve yolcu ihtiyaçlarına yönelik yapılan dönüşümlerdir. Dijital dönüşüm araçlarının havacılık sektöründeki yeri havalimanlarındaki dijital dönüşüm süreci anlatılmıştır. Buna bağlı olarak dijital dönüşüm araçları, büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin havacılık sektöründeki uygulanma süreci, dijital dönüşümün havalimanlarındaki uygulanma süreçleri ve bu teknolojileri kullanmakta olan 6 gelişmiş havaalanı hakkında toplanan veriler arasında karşılaştırma yapılmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Artar, D. D. O., & Türkay, U. İlhan. (2021). Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 86-97. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/45 (Original work published 15 Mart 2021)