BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Murat Hüdavendigar Kızmaz
Doç. Dr. Recep Ali Küçükçolak

Özet

Bilgi, her insanın ve kurumun ihtiyacıdır ve günümüzde bilgiye ulaşmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri büyük veri teknolojileridir. Büyük veri teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak gereklidir. Fakat, büyük veri kavramının anlaşılması için tanımı hususunda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında büyük verinin ne kadar büyük olduğu ve büyük veri tanımlarında sıklıkla rastlanan büyük verinin karakteristik özellikleri gelmektedir. Büyük veri teknolojileri kullanılarak önemli bilgilere ulaşmak için tanımının daha anlaşılabilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada da kronolojik olarak, büyük veri teriminin ve büyük veri tanımlarında yer alan büyük veri karakteristik özelliklerinin gelişimi, değişimi incelenmiştir. Araştırma neticesinde büyük verideki, veri büyüklüğünün miktar açısından bir büyüklüğü ifade etmediği ve büyük veri karakteristik özelliklerinin, büyük veri tanımlarını zorlaştırdığı ortaya çıkarılmıştır. Araştırma bu kapsamda nitel bir araştırmadır ve Türkçe literatüre katkısı hedeflenmiştir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kızmaz, M. H., & Küçükçolak, R. A. (2022). BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ. Working Paper Series Dergisi, 2(4), 19-31. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/118 (Original work published 30 Aralık 2021)