COVID-19 IMPACTS ON RETAIL SECTOR: AN EVENT STUDY APPROACH ON TURKISH RETAILERS

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sarvenaz Erfani Hooshiaran
Recep Ali Küçükçolak

Özet

Ekonominin diğer sektörleri gibi Perakende sektörü de küresel (ve bu çalışmanın da incelemeyi amaçladığı gibi Türkiye'de) Covid-19 pandemisinden ciddi şekilde etkilendi. Bir sektörün bir olgudan etkilenip etkilenmediğini gösteren bir gösterge, o sektördeki işletmelerin hisse senedi değerinin getiri oranıdır. Bu nedenle, Covid-19 salgınının onları nasıl etkilediğini öğrenmek için pandemi günlerinde aktif perakendeciler hakkında Borsa İstanbul (BİST)'ten alınan veriler üzerinden "Event Study" uygulanmaktadır. Son olarak, yöneticilere ve perakendecilere yeni trendleri işletmelerinde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erfani Hooshiaran, S., & Küçükçolak, R. A. (2022). COVID-19 IMPACTS ON RETAIL SECTOR: AN EVENT STUDY APPROACH ON TURKISH RETAILERS . Working Paper Series Dergisi, 3(4), 140-152. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/221